Liikenne

Keski-Suomen liikenteen nykytila

Keski-Suomen liikenteen nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 30 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 100.

Vastaajista lähes kaikki arvioivat liikenteen Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi (92 %). Samaan aikaan suurin osa vastaajasta (72 %) pitää Keski-Suomen liikenteen nykytilaa joko välttävänä tai suorastaan heikkona.

Liikenteen kärkihankkeista ja kehittämistavoitteista on erimielisyyttä.  Kärkihankkeiksi maakunnassa on linjattu valtatien 4 parantaminen Kirrin ja Tikkakosken välillä sekä Vaajakosken kohdalla, kaksoisraide Tampereen ja Jyväskylän välille sekä valtatien 9 parantaminen Jämsän ja Jyväskylän välillä. Osa vastaajista kannustaa entistä vahvempaan edunvalvontaan hankkeiden käynnistämiseksi. Osa vastaajista luopuisi näistä investoinneista kokonaan ja siirtäisi painopisteen maakunnan sisäisen liikenneverkon kohentamiseen. Erityinen huoli koskee maaseudun tiestön rapautumista ja julkisen liikenteen riittävyyttä.

Myös lentoliikenne kirvoittaa vastakkaisia näkemyksiä. Muutamat vastaajat ehdottavat matkustajalentojen lopettamista tarpeettomana ja ilmastolle haitallisena liikkumismuotona. Monien mielestä toimivia lentoyhteyksiä kuitenkin tarvitaan kunnes nopeampi junayhteys Helsingin lentoasemalle on käytössä. Aikaa tähän kuluu ehkäpä 10 vuotta.

Ristiriita liikenteen tarpeiden, asukkaiden toiveiden ja käytettävissä olevan rahoituksen kesken on ilmeinen. Vaihtoehtoiset liikennemuodot näyttävät kilpailevan vähistä rahoista ja siksi myös maakunnan tasolla on tehtävä valintoja. Päätösten vaikutuksia – esimerkiksi matkustajalennoista luopumista – ei vastauksissa pohdita. Kokonaisvaltainen asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän tarpeiden yhteensovittaminen auttaa vähentämään liikkumisen tarvetta pitkällä aikavälillä.