Yhdessä ennakoiden uuteen palvelurakenteeseen – työpaja 4.10.2012

Keski-Suomen maakunta on mukana KT Kuntatyönantajien hankkeessa, jonka teemana on osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. Keski-Suomi toimii yhtenä hankkeen neljästä alueellisesta pilotista. Keski-Suomen pilotin aiheena on kunta- ja palvelurakenteiden muutosten synnyttämät uudet osaamistarpeet. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat kunnat ja kuntayhtymät sekä kuntaomisteiset osakeyhtiöt ja yhteisöt eri toimialoilla sekä koulutuksenjärjestäjät ja maakuntaliitot. Pilotin toteuttavat yhdessä Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Pilotin ensimmäinen työpaja järjestettiin Jyväskylässä 4.10. Työpajassa pohdittiin kuntien tulevaisuuteen liittyviä teemoja, elinvoimaisuutta, asiakasohjautuvia palveluita sekä kuntaa hyvänä työpaikkana. Työpajan alustajina toimivat Pekka Myrskylä Tilastokeskuksesta sekä Terttu Pakarinen KT Kuntatyönantajista. Alustukset sekä työryhmien pohdinnat ovat luettavissa ohessa. Hankkeen seuraava työpaja järjestetään keskiviikkona 19.12. Jyväskylässä.

[ilink url=”http://www.peda.net/img/portal/2671576/KT_osaamisen_ennakointi_kooste.pdf?cs=1351064410″ style=”download”]Työpajan kooste[/ilink]
[ilink url=”http://www.peda.net/img/portal/2671576/Myrskyla_4.10.2012.pdf?cs=1351064422″ style=”download”]Pekka Myrskylän esitys[/ilink]
[ilink url=”http://www.peda.net/img/portal/2671576/Pakarinen_4.10.2012.pdf?cs=1351064470″ style=”download”]Terttu Pakarisen esitys[/ilink]

Lisätietoja hankkeesta sekä tulevasta työpajasta:
Anu Tokila, anu.tokila@keskisuomi.fi, 040-5950469

 

Menestyvän Pohjoisen Keski-Suomen eväät ohjelmakaudella 2014-2020

Teksti: Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kehittäjien ja päättäjien yhteiset suunnittelupäivät pidettiin Kuopiossa hotelli Puijonsarvessa 5.-6.9.2012.

Aikataulu ja päivien ohjaus oli suunniteltu tehokkaan tekemisen meiningille. Eväsleiville tai ylipäätänsä ruokailemiseen ei paljolti jäänyt aikaa. Seutukunnan menestyksen eväitä valmisteltiin kuumeiseen tahtiin.   Teräviä alustuksia, vilkasta keskustelua ja paljon yhdessä miettimistä sekä valintoja valintojen perään. Lopputuloksena syntyi tulevaisuuden kattaus kehittämistaipaleelle vuosille 2014-2020.

Syntyikö mitään uutta? Päivien aikana löydettiin polkuja, joita pitkin olisi hyvä edetä eteenpäin. Asetettiin tavoitteita, mitkä pitäisi saavuttaa ja hahmotettiin yhteisiä näkemyksiä siitä mitä on vastassa tien varrella ja miten päästään esteistä huolimatta eteenpäin. Reittivalinnat ja tulevaisuuden kattaus on valittu. Eväät  ovat nyt tekemistä vailla valmiit. Oheisessa kuvassa poimintoja päivien kattauksesta.

[ilink url=”http://www.peda.net/img/portal/2605102/pks_kuva.jpg?cs=1347281406″ style=”download”]Työpajan visualisointi[/ilink]

Pellolta haarukkaan -tulevaisuustyöpaja 21.5.2012

Osana keskisuomalaisen ruokaketjun kehittämishanketta toteutettiin tulevaisuustyöpaja. Työskentelyn pohjaksi koottiin erilaisia ruokaan ja ruokailuun liittyviä trendejä ja ilmiöitä. Niiden pohjalta osallistujat pohtivat, minkälainen ruokakulttuuri on vuonna 2020 – minkälaisia ovat ruokailutavat ja miten ruokaketjut rakentuvat. Työskentelyn pohjaksi luotiin viisi kuvitteellista käyttäjäprofiilia. Tarkoituksena oli löytää niitä asioita, jotka ovat oleellisia toimivan ruokaketjun kehittämisessä. Työpajan näkemyksiä hyödynnetään Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategian laadinnassa.

[button link=”http://www.peda.net/img/portal/2671576/Ruokaketju_tyopaja_koonti.pdf?cs=1349074671″ style=”download” text=”grey”]Työpajan koonti[/button]
Lisätietoja:
Pro Ruokakulttuuri
Leena Pölkki, leena.polkki[at]jamk.fi
Minna Välipirtti, minna.valipirtti[at]jamk.fi

 

Keski-Suomesta kulttuuriosaamisen maakunta?

Raija Partanen ja Mervi Leinonen, Keski-Suomen liitto

Kulttuuriosaaminen on elämisen taitoa, joka auttaa viihtymään ja menestymään modernissa ja monikulttuurisessa kaupunkikulttuurissa. Teollinen yhteiskunta on kehittynyt kohti luovaa ja globaalisti verkostoitunutta taloutta, jossa yksilöiden kulttuuriosaaminen vahvistaa koko elinkeinoelämän luovuutta ja innovatiivisuutta.

Lue lisää…Keski-Suomesta kulttuuriosaamisen maakunta?

Heikot signaalit – keino nähdä uutta ja tehdä toisin?

Pekka Hokkanen, Keski-Suomen ELY-keskus

Ajallemme on tyypillistä tietotulvan ja tiedonvaihdon kiihtyvä vauhti. Kehityskulut ja trendit syntyvät nopeasti, joskin niiden elinkaarikin on usein lyhyt. Elämme keskellä viestejä ja merkkejä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Talouden ennusteet ja odotukset hallitsevat uutisointia, ja mystiset markkinavoimat ja muut piilossa pysyttelevät tahot tulkitsevat odotuksia politiikkaa ohjaillen. Odotusarvo on saanut selkävoiton reaaliarvosta. Yhteiskuntamme tiiraa tulevaisuuteen ja pyrkii ennakoimaan tulevia käänteitä, voittaja on tämän logiikan mukaan se, kuka tietää mitä nurkan takana odottaa.

Lue lisää…Heikot signaalit – keino nähdä uutta ja tehdä toisin?