Kuntakierros osa 4. Äänekoski

Kuntakierros osa 4. Äänekoski

Keskeiset havainnot

  1. Konkreettinen ilmastotyö näkyy etenkin teknisellä sektorilla mm. uusiutuvan energian, energiatehokkuussopimuksen ja puurakennusten muodossa.
  2. Käynnistymässä olevassa vihreä uusiutuva Äänekoski hankkeessa luodaan kaupungille ympäristöohjelma, mikä aloittaa työn kohti systemaattista ilmastotyötä.
  3. Objektiiviselle tiedolle eri vaihtoehdoista on tarvetta ja hankintojen tehoa lisäisi alakohtaisiin hankintakriteereihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Nykytila

Kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen. Uusien kiinteistöjen kohdalla tutkitaan puurakentamisen mahdollisuus ja yksi puukoulu ja yksi puupäiväkoti jo löytyykin. Uusiin kiinteistöihin asennetaan aurinkopaneeleita ja ESCO hankkeita toteutetaan.

Ison kunnan vaikutusmahdollisuudet tiedostetaan ja alueen biotalousyritykset nähdään vahvuutena. Hankintalain suomia mahdollisuuksia kestävien hankintojen suuntaan pyritään hyödyntämään. Kunnassa on ilmastotyöhön motivoituneita ihmisiä ja Vihreä, Uusiutuva Äänekoski hankkeessa pyritään tulevina vuosina luomaan kunnalle ympäristöohjelma.

Haasteet ja mahdollisuudet

Haasteena koetaan tiedon jakautuminen organisaatiossa ja viestinnälle nähdään tarvetta. Paljon kiiteltyyn ympäristöohjelmaan liittyen uhkana nähdään sen irrallisuus kaupungin muusta toiminnasta. Kehittyvään teknologiaan ja koko ajan lisääntyviin vaihtoehtoihin kaivataan osaamista. Myös puolueettomalle tiedolle koetaan olevan tarvetta, etenkin uusien hankkeiden käynnistyessä, oikeiden suuntien löytämiseksi. Kiire vaikeuttaa hankintakriteerien hiomista kestäviä hankintoja suosiviksi. Toisaalta nähdään, että alakohtaisella hankintakriteerikoulutuksella hankinnoista voitaisiin saada hyvä työkalu. Liikenne ja etenkin heikko joukkoliikenne nähdään ongelmallisena. Työmatkaliikenne kuntaan ja sieltä lähikuntiin on vilkasta. Joukkoliikenteelle nähdään suuri tarve. Lähikuntien kanssa tehdään yhteistyötä ja ihan konkreettisena toimena Vihreä, Uusiutuva Äänekoski hankkeeseen sisältyy hankkeen oppien ja mallien jakaminen myös muihin kuntiin.

Kehittämistarpeet

Äänekoskella esiin nousseet yhteisen tekemisen tarpeet liittyivät osaamisen vahvistamiseen.

  • Alakohtaisen hankintakriteeriosaamisen lisääminen. Julkiset hankinnat ovat iso mahdollisuus, mutta kriteerien pitää olla kunnossa, jotta mahdollisuus voidaan hyödyntää. Kunnassa on hankintaosaamista, mutta tarvetta nähdään alakohtaiselle hankintakriteeriosaamisen lisäämiselle.
  • Uuden teknologian osaamisen päivitys ja objektiivinen tieto vaihtoehdoista. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja viranhaltijat tarvitsisivat lisäkoulutusta pysyäkseen kehityksen perässä.