Väkiluku

Katso Keski-Suomen kuntien tuoreet kuukausittaiset väestön ennakkotiedot täältä (excel-taulukko). Viimeisin tieto marraskuulta 2019.

Keski-Suomen väestömäärä vuoden 2018 lopussa oli 275 521. Viimeisten 20 vuoden aikana maakunnan väestö on kasvanut 4 %:lla (+10 700 henkilöä). Vuosi 2017 oli Keski-Suomessa ensimmäinen väestölaskun vuosi vuosikymmeniin ja lasku jatkui edelleen vuonna 2018. Vuonna 2018 väestön määrä kasvoi vain neljässä Manner-Suomen maakunnassa. Keski-Suomessa väestö on keskittynyt vahvasti Jyväskylän seudulle (185 430 asukasta, eli 67 % maakunnan väestöstä). Tiheintä asutus on Jyväskylän kaupunkialueella. Pienempiä väestön keskittymiä löytyy Äänekosken, Jämsän, Saarijärven ja Keuruun keskusalueilta. Erityisen harvaa asutus on pohjoisessa Keski-Suomessa sekä maakunnan läntisillä ja eteläisillä reuna-alueilla. Ennusteiden mukaan maakunnan keskus ja kehyskunnat houkuttelevat asukkaita myös tulevina vuosina.

Lähde: Tilastokeskus

Väestön sijoittuminen Keski-Suomessa 2018

Määritelmä: Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.) saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta; samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.