Väkiluku

Keski-Suomen väestömäärä vuoden 2016 lopussa oli 276 196. Viimeisten 20 vuoden aikana maakunnan väestö on kasvanut noin 5 %:lla. Vuonna 2016 Keski-Suomen lisäksi väestön määrä kasvoi vain viidessä Manner-Suomen maakunnassa. Keski-Suomessa väestö on keskittynyt vahvasti Jyväskylän seudulle (183 050 asukasta, eli 66 % maakunnan väestöstä). Tiheintä asutus on Jyväskylän kaupunkialueella. Pienempiä väestön keskittymiä löytyy Äänekosken, Jämsän, Saarijärven ja Keuruun keskusalueilta. Erityisen harvaa asutus on pohjoisessa Keski-Suomessa sekä maakunnan läntisillä ja eteläisillä reuna-alueilla. Ennusteiden mukaan maakunnan keskus ja kehyskunnat houkuttelevat asukkaita myös tulevina vuosina.

Katso Keski-Suomen kuntien kuukausittaiset väestön ennakkotiedot täältä (excel-taulukko).

Lähde: Tilastokeskus

Väestön sijoittuminen Keski-Suomessa 2015

Määritelmä: Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.) saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta; samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.