Ikärakenne

Väestön ikärakenne Keski-Suomessa noudattelee koko maan rakennetta. Sen sijaan kuntien välillä erot ikärakenteessa ovat merkittäviä. Vuonna 2019 lasten osuus vaihteli 8 %:sta 26 %:iin ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 18 %:sta 44 %:iin. Keskusseudun kunnissa ikärakenne on muuta maakuntaa nuorempi.

Vanhushuoltosuhde kuvaa yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15-64 -vuotiaat) kohden. Väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee Suomessa. Ikärakenteen kehitys johtaa vanhushuoltosuhteen merkittävään kasvuun. Keski-Suomen maakunnassa vanhushuoltosuhde oli 0,38 vuonna 2019 (38 eläkeikäistä 100 työikäistä kohden), mikä on lähellä koko maan tasoa (0,36). Vanhushuoltosuhde vaihtelee merkittävästi kuntien välillä ja erot jopa kasvavat tulevina vuosina. Väestöennusteen mukaan vuonna 2040 osassa Keski-Suomen kuntia yli 64-vuotiaita on saman verran tai enemmän kuin työikäisiä. Vuonna 2040 Keski-Suomen alhaisimmat vanhushuoltosuhteet ovat ennusteen mukaan Jyväskylän seudun kunnissa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2019