Ikärakenne

Väestön ikärakenne Keski-Suomessa noudattelee koko maan rakennetta. Sen sijaan kuntien välillä erot ikärakenteessa ovat merkittäviä. Vuonna 2018 lasten osuus vaihteli 8 %:sta 26 %:iin ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 17 %:sta 43 %:iin. Keskusseudun ja muun maakunnan ero ikärakenteessa todennäköisesti kasvaa edelleen.

Vanhushuoltosuhde kuvaa yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15-64 -vuotiaat) kohden. Työikäisten määrä vähenee Suomessa lähivuosikymmeninä. Ikärakenteen kehitys johtaa vanhushuoltosuhteen merkittävään kasvuun. Keski-Suomen maakunnassa vanhushuoltosuhde oli 0,37 vuonna 2018 (37 eläkeikäistä 100 työikäistä kohden), mikä on lähellä koko maan tasoa (0,35). Vanhushuoltosuhde vaihtelee merkittävästi kuntien välillä ja erot jopa kasvavat tulevina vuosina. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 osassa Keski-Suomen kuntia yli 64-vuotiaita on saman verran tai enemmän kuin työikäisiä. Vuonna 2030 Keski-Suomen alhaisimmat vanhushuoltosuhteet ovat ennusteen mukaan Jyväskylän seudun kunnissa sekä Äänekoskella.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Vanhushuoltosuhde 2030_ennuste2015

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015