Väestöennuste

Keski-Suomen väestömäärän ennustetaan kasvavan noin 1,5 % vuodesta 2014 vuoteen 2030. Koko maassa väestön kasvun ennakoidaan olevan noin 5 %.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2018 Keski-Suomessa oli eniten 55-69 -vuotiaita. Laskevan syntyvyyden myötä selvästi eniten edellisvuodesta väheni 0-4 -vuotiaiden määrä. Kasvu oli puolestaan suurinta 70-74 -vuotiaissa. Väestön ikääntymisen myötä 5-vuotisikäryhmien väliset määrälliset erot tasoittuvat (kts. väestöpyramidit alla). Ennusteen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöpyramidi 2030_ennuste2015

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2015

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäiseen, 15-64-vuotiaaseen väestöön. Vuoden 2018 lopussa Keski-Suomen väestöllinen huoltosuhde oli 63,4, eli sataa työikäistä kohden oli 63 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä. 1980-luvulla huoltosuhde alitti 50 ja pysytteli noin 50 tuntumassa aina vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen se on noussut nopeasti. Syntyvyyden lasku hillitsee huoltosuhteen nousua. Väestöennusteen mukaan Keski-Suomen väestöllinen huoltosuhde saavuttaa huippunsa 2030-luvun alkupuolella.

Lähde: Tilastokeskus