Työttömyysaste

Työttömyysasteesta puhuttaessa helposti sekoitetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston luvut keskenään. Ne ovat kuitenkin lähtökohdiltaan ja määriltelmiltään eri asioita. Työnvälitystilaston luku kuvaa työ- ja elinkeinotoimistoihin työttömiksi työnhakijoiksi rekisteröityneiden osuutta työvoimasta, ja siitä tulisikin käyttää termiä ’työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta’. Tilastokeskuksen luvut puolestaan saadaan työvoimatutkimuksen haastatteluiden avulla, ja ne ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Edellä mainituista syistä luvut myös eroavat merkittävästi toisistaan: työvoimatutkimuksen luvut ovat noin 1,5-4,5 prosenttiyksikköä työnvälitystilastoa pienempiä.

Keski-Suomen työttömyyden tilanteesta on tulossa päivitetty teksti.

 

 

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta vaihtelee merkittävästi Keski-Suomen kuntien välillä. Työttömien osuus työnhakijoista noudattaa tiettyä kausivaihtelua. Kesällä ja talvella osuus tyypillisesti kasvaa, keväällä ja syksyllä puolestaan laskee. Kuntien välillä kausivaihtelussa on kuitenkin eroja sekä ajankohdassa että vaihtelun suuruudessa johtuen muun muassa toimialarakenteesta.