Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista lähes kolmannes on pitkäaikaistyöttömiä. Maakunnan heikon työllisyystilanteen pitkittyessä pitkäaikaistyöttömien osuus on ollut kasvussa. Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista noin 15 % on alle 25-vuotiaita ja noin 40 % yli 50-vuotiaita. Työttömyyden lisääntyminen Keski-Suomessa on kohdistunut useimpiin ikä- ja ammattiryhmiin ja myös useimpiin koulutusasteisiin. Huolestuttavaa on erityisesti korkeasti koulutettujen työttömien määrän kasvu. Miesten työttömyys on kasvanut naisia voimakkaammin.

Klikkaamalla kartan päällä olevan kuntarajauksen päällä avautuu kyseisen kunnan osalta tieto työttömyydestä koulutusasteen mukaan (henkilömäärä, vuosikeskiarvo 2015)