Työpaikat

Vuonna 2014 Keski-Suomessa oli 103 563 työpaikkaa, missä on noin 1 400 työpaikan vähennys edellisvuoteen. Työpaikoista 34 % oli julkisella sektorilla ja 66 % yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin rooli työllistäjänä Keski-Suomessa on hieman suurempi kuin koko maassa. Tätä selittää mm. maakunnan vahva koulutussektori. Työpaikoista 18 400 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2014, jossa kasvua 5 % vuodesta 2007. Teollisuuden työpaikkoja oli 14 900 (14 %). Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet lähes 30 %:lla vuodesta 2007. Kaupan alalla työpaikkoja oli 10 800 (10 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 600 työntekijää ja kasvua vuosina 2007-2013 oli noin 5 %. Ennusteiden mukaan työpaikat sosiaali- ja terveysalalla lisääntyvät. Teollisuudessa rakennemuutosta ja uudistumista tarvitaan edelleen, mutta työpaikkojen määrän väheneminen  tulee hidastumaan. Kaupan alalla mm. verkkokaupan kasvu hillitsee osaltaan työpaikkakehitystä.

tyopaikat_2004-14

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2014 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän kahdeksassa Keski-Suomen kunnassa: Kyyjärvellä, Jyväskylässä, Multialla, Äänekoskella, Pihtiputaalla, Jämsässä, Karstulassa ja Keuruulla. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

tyopaikkaomavaraisuus-2014

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto