Työpaikat

Keski-Suomen talous kääntyi vahvaan kasvuun vuonna 2016, mikä näkyy selvästi myös työpaikkamäärän kehityksessä. Vuonna 2017 Keski-Suomessa oli 106 651 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä kasvoi 2 600:lla edellisvuodesta. Työpaikat lisääntyivät sekä julkisella (+1,4 %) että yksityisellä (+3,0 %) sektorilla. Työpaikoista 32 % oli julkisella ja 68 % yksityisellä sektorilla.

Työpaikoista 19 243 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa oli pientä kasvua edellisvuodesta. Teollisuuden työpaikkoja oli 15 100 (14 %), jossa kasvua edellisvuodesta 2,6 %. Teollisuuden työpaikat ovat kuitenkin vähentyneet 2010-luvulla 16 %. Kaupan alalla työpaikkoja oli 10 900 (10 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 719 työntekijää (9 %) ja määrä kasvoi edellisvuodesta 4,9 %:lla.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2017 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän seitsemässä Keski-Suomen kunnassa: Multialla, Jyväskylässä, Kyyjärvellä, Äänekoskella, Viitasaarella, Jämsässä ja Karstulassa. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto