Työpaikat

Vuonna 2015 Keski-Suomessa oli 102 959 työpaikkaa, missä on noin 600 työpaikan vähennys edellisvuoteen. Työpaikoista 33 % oli julkisella sektorilla ja 67 % yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin rooli työllistäjänä Keski-Suomessa on hieman suurempi kuin koko maassa. Tätä selittää mm. maakunnan vahva koulutussektori. Työpaikoista 18 600 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2015, jossa kasvua 6 % vuodesta 2007. Teollisuuden työpaikkoja oli 14 600 (14 %). Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet noin 30 %:lla vuodesta 2007. Kaupan alalla työpaikkoja oli 10 800 (10,5 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 600 työntekijää ja kasvua vuosina 2007-2015 oli noin 5 %. Keski-Suomen talous kääntyi kasvuun vuonna 2016 ja odotettavissa on, että viimeisimmän laskukauden pohjalukema myös työpaikkojen osalta saavutettiin vuonna 2015.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2015 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän kuudessa Keski-Suomen kunnassa: Multialla, Jyväskylässä, Kyyjärvellä, Äänekoskella, Karstulassa ja Jämsässä. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto