Työpaikat

Keski-Suomen talous kääntyi vahvaan kasvuun vuonna 2016, mikä näkyy selvästi myös työpaikkamäärän kehityksessä. Vuonna 2016 Keski-Suomessa oli 104 040 työpaikkaa, missä on noin 1 100 työpaikan lisäys edellisvuoteen. Työpaikoista 32 % oli julkisella sektorilla ja 68 % yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin työpaikat vähenivät 1,8 % edellisvuodesta, kun taas yksityisellä sektorilla kasvua oli 2,5 %.

Työpaikoista 19 052 (18 %) oli terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa kasvua 2 % vuodesta 2010. Teollisuuden työpaikkoja oli 14 713 (14 %), missä myös pientä kasvua edellisvuodesta. Teollisuuden työpaikat ovat kuitenkin vähentyneet 2010-luvulla lähes viidenneksellä. Kaupan alalla työpaikkoja oli 10 930 (11 %). Koulutuksen alalla työskenteli 9 261 työntekijää (9 %) ja määrä on vähentynyt noin 5 %:lla vuodesta 2010.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (Huom. tiedot kerätään vuoden viimeiseltä viikolta; lomautukset vaikuttavat työpaikkamääriin)

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella sijaitsevien työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Suhdeluku ilmaisee, onko alueella enemmän työpaikkoja vai työllisiä asukkaita ja kuinka suuresta erosta on kyse. Vuonna 2016 alueen työpaikkojen määrä ylitti työllisten määrän seitsemässä Keski-Suomen kunnassa: Multialla, Jyväskylässä, Kyyjärvellä, Äänekoskella, Jämsässä, Karstulassa ja Viitasaarella. Alhaisimmillaan työpaikkaomavaraisuus on Jyväskylän kehyskunnissa, joissa myös pendelöinti on suurta.

Erityisesti julkisella sektorilla henkilöstön ja työpaikkojen sijainnin määrittelyssä voi olla epätarkkuutta rekisteritietojen puutteellisuuden takia. Esimerkiksi kuntayhtymissä henkilöstö voi kirjautua päätoimipaikan sijainnin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto