Työllisyysaste

Työllisyysaste Keski-Suomessa vuonna 2018 oli 68,1 %. Maakunnan työllisyysaste on kasvanut jyrkästi vuodesta 2016, mutta on kuitenkin edelleen lähes 4 %-yksikköä koko maan tasoa (71,7 %) alhaisempi. Työllisten määrällä mitaten Keski-Suomessa kasvua on viime vuosina ollut noin 2 000 vuosittain. Talouden hiipumisen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien takia työllisyyden kasvun ennakoidaan hidastuvan.

Määritelmällisesti työllisyysasteeseen vaikuttaa sekä työllisten että työikäisen väestön määrä. Niinpä on hyvä muistaa, että aina työllisyysasteen nousu ei välttämättä tarkoita työllisten määrän kasvua vaan se voi viitata myös työikäisten määrän vähenemiseen.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Tieto on saatavilla Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvästä työvoimatutkimuksesta. Tiedonkeruu perustuu satunnaisotantaan ja tiedot kerätään puhelinhaastatteluilla.