Työllisyysaste

Työllisyysaste Keski-Suomessa vuonna 2017 oli 66,3 %, eli korkeimmillaan 2000-luvulla. Maakunnan työllisyysaste on kasvanut vuodesta 2016 koko maata nopeammin, mutta on kuitenkin edelleen noin 3 %-yksikköä koko maan tasoa alhaisempi. Työllisten määrällä mitaten Keski-Suomessa kasvua on viime vuosina ollut noin 2 000 vuosittain.

Määritelmällisesti työllisyysasteeseen vaikuttaa sekä työllisten että työikäisen väestön määrä. Niinpä on hyvä muistaa, että aina työllisyysasteen nousu ei välttämättä tarkoita työllisten määrän kasvua vaan se voi viitata myös työikäisten määrän vähenemiseen.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Tieto on saatavilla Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvästä työvoimatutkimuksesta. Tiedonkeruu perustuu satunnaisotantaan ja tiedot kerätään puhelinhaastatteluilla.