Työllisyysaste

Työllisyysaste Keski-Suomessa vuonna 2019 oli 70,0 %. Maakunnan työllisyysaste lähti jyrkkään kasvuun vuonna 2016, ja on lähentynyt koko maan tasoa (72,6 %). Työllisten määrä on kasvanut noin 10 000:lla vuosina 2015-2019. Talouden hiipumisen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien takia työllisyyden kasvun ennakoidaan hidastuvan.

Määritelmällisesti työllisyysasteeseen vaikuttaa sekä työllisten että työikäisen väestön määrä. Niinpä on hyvä muistaa, että aina työllisyysasteen nousu ei välttämättä tarkoita työllisten määrän kasvua vaan se voi viitata myös työikäisten määrän vähenemiseen.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Tieto on saatavilla Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvästä työvoimatutkimuksesta. Tiedonkeruu perustuu satunnaisotantaan.