Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää sataa työllistä kohden. Siihen vaikuttavat alueen työllisyystilanne sekä syntyvyys, väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Korkea taloudellinen huoltosuhde heikentää veropohjaa ja lisää julkisia menoja. Keski-Suomen maakunnassa taloudellinen huoltosuhde vuonna 2015 oli 164, mikä on selvästi korkeampi kuin koko maan huoltosuhde, 144.

Keski-Suomen kuntien välillä taloudellinen huoltosuhde vaihtelee huomattavasti. Osassa kuntia korkea huoltosuhde asettaa merkittäviä haasteita kuntataloudelle. Jos työllisyyttä ei onnistuta kääntämään kasvuun eikä esimerkiksi muuttoliike muokkaa väestörakennetta, pelkästään väestön ikääntyminen heikentää huoltosuhdetta edelleen tulevina vuosina.

taloudellinen-huoltosuhde-2015_ennakko

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto