Kuntatalous

Vuoden 2015 tilinpäätökset toteutuivat kireästä taloustilanteesta huolimatta useissa Keski-Suomen kunnissa ennakoitua parempina. Myönteinen kehitys perustui osaltaan maltilliseen toimintakulujen kasvuun (+2,0 %). Puolessa maakunnan kunnista toimintakulut pienenivät. Investoinnit kasvoivat hieman edellisvuodesta. Kuntien verotulot kasvoivat vaihtelevasti (+0,1 % – +7,9 %).

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Vuonna 2015 vuosikate oli selvästi positiivinen kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Vuosikate asukasta kohden parani edellisvuodesta useissa kunnissa ja valtaosassa kuntia ylitettiin koko maan taso. Keski-Suomessa vuosikate kattoi poistoista 97 % (edellisvuonna 102 %), kun koko maassa vastaava osuus oli 91 % (tavoiteltava taso on vähintäänkin 100 %).

Kuntien vuosikate 2015

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kunnissa lainakanta asukasta kohden vaihtelee huomattavasti. Kolmanneksessa Keski-Suomen kunnista lainakanta alittaa koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Lainakannan kasvu Keski-Suomessa on kuitenkin jo useana vuonna ollut koko maata maltillisempaa. Vuonna 2015 lainakanta kasvoi Keski-Suomessa 2,5 % ja koko maassa 5,5 %. Kuntien suuret investoinnit heijastuivat suoraan lainakannan kasvuun. Lähes puolet Keski-Suomen kunnista vähensi lainojaan. Omavaraisuusaste Keski-Suomessa oli 48 % ja koko maan kuntien osalta 60 %.

Kuntien lainakanta 2015

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää talouden liikkumavaraa. Positiivisten tulosten siivittämänä valtaosassa Keski-Suomen kuntia ylijäämää kertyi lisää eikä yhdessäkään kunnassa alijäämä kasvanut. On huomioitava, että osalla kunnista on rahastovaroja, jotka voidaan rinnastaa taseen ylijäämään. Vuonna 2015 kolmessa kunnassa oli kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kuntien yli-alijäämä 2015

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Koosteen Keski-Suomen kuntien tilinpäätösten 2015 ennakkotiedoista löydät täältä.

Alla olevasta kartasta kunnan rajausta klikkaamalla voit tarkastella kootusti kyseisen kunnan vuoden 2015 taloustietoja: