T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) resurssoinnissa Keski-Suomessa korkeakoulujen panos on selvästi yrityssektoria vahvempi. Keski-Suomessa korkeakoulujen osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menoista oli 7,0 % vuonna 2018 (koko julkinen sektori 6,0 %; 132 M€), kun vastaava osuus yrityssektorilla oli 2,7 % (112 M€). Yritysten osuus T&K-menoista Keski-Suomessa on 46 % ja koko maassa 66 %.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ravisteli myös Keski-Suomea ja yritysten T&K -menot romahtivat vuonna 2009. Lisäksi kehitykseen on vaikuttanut mm. UPM:n T&K -toimintojen lakkauttaminen Jämsästä. Talouden viriäminen vuonna 2015 käänsi yritysten T&K-panostukset jälleen myönteiseen suuntaan Keski-Suomessa ja hyvä kehitys on selvästi voimistunut vuonna 2018 (+14 % edellisvuodesta). Myös julkisen sektorin T&K -menot ovat hyvässä kasvussa (+3 %). Sektoreiden yhteenlasketut T&K -menot kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2018 +7,7 % edellisvuodesta (+17 M€), mikä ylittää huomattavasti koko maan kasvun, +4,3 %.

T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 89 % ja Äänekosken 9 % maakunnan T&K -menoista.

Lähde: Tilastokeskus