T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) resurssoinnissa Keski-Suomessa korkeakoulujen panos on selvästi yrityssektoria vahvempi. Keski-Suomessa korkeakoulujen osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menoista oli 7,0 % vuonna 2016 (koko julkinen sektori 5,9 %; 120 M€), kun vastaava osuus yrityssektorilla oli 2,5 % (96 M€). Yritysten osuus T&K-menoista Keski-Suomessa on 44 % ja koko maassa 66 %.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ravisteli myös Keski-Suomea ja yritysten T&K -menot romahtivat vuonna 2009. Lisäksi kehitykseen on vaikuttanut mm. UPM:n T&K -toimintojen lakkauttaminen Jämsästä. Vuosi 2012 osoitti maakunnan yritysten T&K -toiminnan aktivoituneen, mutta alkanut kasvu taittui kuitenkin jo seuraavana vuonna. Vuosi 2015 ja talouden viriäminen käänsi yritysten T&K-panostukset jälleen myönteiseen suuntaan Keski-Suomessa. Koko maassa yritysten T&K on ollut yhtäjaksoisesti laskussa vuodesta 2011. Myös julkisen sektorin T&K -menojen loiva lasku Keski-Suomessa näyttäisi pysähtyneen. T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 90 % ja Äänekosken 8 % maakunnan T&K -menoista.

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus