T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) resurssoinnissa Keski-Suomessa korkeakoulujen panos on selvästi yrityssektoria vahvempi. Keski-Suomessa korkeakoulujen osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menoista oli 7,0 % vuonna 2017 (koko julkinen sektori 6,0 %; 129 M€), kun vastaava osuus yrityssektorilla oli 2,4 % (98 M€). Yritysten osuus T&K-menoista Keski-Suomessa on 43 % ja koko maassa 65 %.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ravisteli myös Keski-Suomea ja yritysten T&K -menot romahtivat vuonna 2009. Lisäksi kehitykseen on vaikuttanut mm. UPM:n T&K -toimintojen lakkauttaminen Jämsästä. Vuosi 2012 osoitti maakunnan yritysten T&K -toiminnan aktivoituneen, mutta alkanut kasvu taittui kuitenkin jo seuraavana vuonna. Talouden viriäminen vuonna 2015 käänsi yritysten T&K-panostukset jälleen myönteiseen suuntaan Keski-Suomessa ja hyvä kehitys on jatkunut edelleen vuonna 2017. Myös julkisen sektorin T&K -menot ovat reippaassa kasvussa. Sektoreiden yhteenlasketut T&K -menot kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2017 +4,9 % edellisvuodesta (+11 M€), mikä oli hieman vahvempaa kuin koko maan kasvu, +4,2 %.

T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 90 % ja Äänekosken 7,5 % maakunnan T&K -menoista.

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus