T&K -toiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) resurssoinnissa Keski-Suomessa korkeakoulujen panos on selvästi yrityssektoria vahvempi. Keski-Suomessa korkeakoulujen osuus koko maan korkeakoulusektorin T&K -menoista oli 7,0 % vuonna 2015 (koko julkinen sektori 5,9 %; 120 M€), kun vastaava osuus yrityssektorilla oli 2,2 % (90 M€). Keski-Suomen yritysten T&K -menot lähtivät jyrkkään laskuun vuonna 2009. Vuosi 2012 osoitti maakunnan yritysten T&K -toiminnan aktivoituneen, mutta alkanut kasvu taittui kuitenkin jo seuraavana vuonna. Vuosi 2015 käänsi yritysten T&K-panostuksia jälleen myönteiseen suuntaan. Julkisen sektorin T&K -menojen kehitys on ollut loivassa laskussa vuodesta 2013. T&K -toiminta on alueellisesti hyvin keskittynyttä. Keski-Suomessa Jyväskylän seudun osuus on 88 % ja Äänekosken 10 % maakunnan T&K -menoista.

tk-menot_osuutena-koko-maasta_2000-15

Lähde: Tilastokeskus

tk-menot_2000-15

Lähde: Tilastokeskus