Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuoden 2018 lopussa oli 16 764. Eniten yrityksiä (yli 2 100) on rakentamisen, kaupan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (kibs) aloilla. Maakunnan yrityskannasta 63 % sijaitsee Jyväskylän seudulla. Vuodesta 2013 yrityskanta on kasvanut lähes 960 yrityksellä.  Suurin osa kasvusta on tullut ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä.

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä.

Valtaosa yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä, Keski-Suomessa 94 % ja koko maassa 93 % (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Yritysten henkilöstömäärillä mitattuna mikroyritysten osuus työllistäjinä Keski-Suomessa on 28 % (koko maassa 24 %). Pienet (10-49 henkilöä) yritykset työllistävät 24 %, keskisuuret (50-249) 20 % ja suuret (yli 249) 28 %. Koko maassa suurten yritysten henkilöstöosuus on Keski-Suomea suurempi, 34 %. Viime vuosina suhteellisesti eniten kasvua on ollut keskisuurissa yrityksissä – sekä yritysten että henkilöstömäärällä mitattuna.