Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuonna 2016 oli 16 561. Eniten yrityksiä (yli 2 000) on rakentamisen, kaupan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan (kibs-alat) aloilla. Yrityskannasta noin 62 % sijaitsee Jyväskylän seudulla. Viimeisten kolmen vuoden aikana yrityskanta on kasvanut 138 yrityksellä.  Suurin osa kasvusta on tullut ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä.

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset; HUOM! Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa on aloitettu uusi aikasarja vuodesta 2013 alkaen. Uuden aikasarjan tietoja ei voi verrata aiempiin tietoihin.

Valtaosa yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä, Keski-Suomessa 94 % ja koko maassa 93 % (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Yritysten henkilöstömäärillä mitattuna mikroyritysten osuus työllistäjinä Keski-Suomessa on 31 % (koko maassa 25 %). Pienet (10-49 henkilöä) yritykset työllistävät 23 %, keskisuuret (50-249) 20 % ja suuret (yli 249) 25 %.  Koko maassa suurten yritysten henkilöstöosuus on Keski-Suomea suurempi, 34 %. Viime vuosina suhteellisesti eniten kasvua on ollut keskisuurissa yrityksissä – sekä yritysten että henkilöstömäärällä mitattuna.

Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä. Tieto julkistetaan yritysrekisterin Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa.