Yrityskanta

Keski-Suomen yrityskanta vuonna 2012 oli 15 619. Kasvua edellisvuoteen oli 254 yritystä. Vuodesta 2005 yrityskanta on kasvanut joka vuosi muutamalla sadalla. Yrityskanta on kasvanut kaikilla päätoimialoilla teollisuutta, kuljetusta ja varastointia sekä kaivostoimintaa ja louhintaa lukuunottamatta. Teollisuudessa erityisesti sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksen yrityskanta on pienentynyt (vähennystä 35 yritystä). Määrällisesti eniten päätoimialoista ovat kasvaneet rakennusalan yrityskanta (kasvua 522 yritystä) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (kasvua 517 yritystä ). Suhteellisesti vahvinta kasvu on ollut terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen aloilla.

Yrityskannasta noin 45 prosenttia (7 110 yritystä vuonna 2012) sijaitsee Jyväskylässä. Vuodesta 2005 yrityskanta on kasvanut lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä. Tieto julkistetaan yritysrekisterin Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa.