Suhdanteet ja vienti

Vuoden 2016 elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten liikevaihto lähti vuoden 2015 alussa kasvuun, joka vahvistui edelleen vuoden 2016 aikana. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko Keski-Suomessa 4,7 %, kun koko maassa päästiin 2,4 % kasvuun. Liikevaihdon kasvu on laajentunut maakunnan kaikille seuduille ja kaikille päätoimialoille, ja heijastuu myönteisesti myös työllisyyteen. Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvalualojen vetämänä, mutta vihdoin myös maakunnan vientiteollisuus on päässyt vauhtiin. Viennin määrä kasvoi 8,2 %, ja teollisuuden liikevaihdot kasvoivat Keski-Suomessa 6,1 % ja koko maassa 0,7 % vuonna 2016. Teollisuuden ja viennin elpyminen vahvistaa myönteisiä talousnäkymiä. Tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 2/2017.

Vuonna 2016 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,2 mrd euroa (4,2 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 757 milj. euroa. Teollisuuden osuus tavaraviennistä oli noin 74 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu