Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun, joka on jatkunut vahvana. Vuoden 2017 heinä-syyskuussa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,3 %, Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko maassa 6,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu ulottuu maakunnan kaikille seuduille ja kaikille päätoimialoille, ja myös työttömyys on laskenut jyrkästi vuoden 2017 aikana. Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvalualojen vetämänä, vientiteollisuuden päästessä vauhtiin myöhemmin. Kasvun kärjessä on viimeisimpien tietojen mukaan KIBS alat eli osaamisintensiiviset toimialat, joilla liikevaihdon kasvu vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä oli 11,8 % ja henkilöstömäärän 7,3 %. Viennissä suunta on ylöspäin,  kasvua 13,6 % – erityisesti teknologiateollisuuden ansiosta. Viennin määrä määrä ylittää pian 3 mrd euron rajan. Vientiä kasvattaa merkittävästi Äänekosken biotuotehdas. Teollisuuden ja viennin elpyminen vahvistaa myönteisiä talousnäkymiä ja odotettavissa on vahvaa kasvua jatkossakin. Tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 1/2018.

Vuonna 2016 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,2 mrd euroa (4,2 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 757 milj. euroa. Teollisuuden osuus tavaraviennistä oli noin 74 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu