Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun, joka on voimistunut edelleen. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko Keski-Suomessa 4,5 %, kun koko maassa päästiin 2,4 % kasvuun.  Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla vastaavat kasvuluvut olivat Jyväskylän seudulla 7,7 %, Keski-Suomessa 5,2 % ja koko maassa 6,8 %. Liikevaihdon kasvu ulottuu maakunnan kaikille seuduille ja kaikille päätoimialoille, ja myös työttömyys on kääntynyt jyrkkään laskuun. Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvalualojen vetämänä, vientiteollisuuden päästessä vauhtiin myöhemmin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 viennin määrässä tapahtui iso harppaus ylöspäin, kasvua oli 15 %. Teollisuuden ja viennin elpyminen vahvistaa myönteisiä talousnäkymiä ja odotettavissa on vahvaa kasvua jatkossakin. Tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 4/2017.

Vuonna 2016 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,2 mrd euroa (4,2 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 757 milj. euroa. Teollisuuden osuus tavaraviennistä oli noin 74 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu