Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun. Kasvu tasaantui vuoden 2019 aikana. Keski-Suomen yritysten liikevaihdot kasvoivat vuonna 2019 yhteensä 1,4 % ja koko maassa yllettiin jopa 2,8 %:n kasvuun. Vuoden kuluessa kasvun vauhti kuitenkin hiipui: viimeisellä neljänneksellä kasvua oli Keski-Suomessa enää 0,1 % ja koko maassa 0,4 %. Kasvun hiipuminen heijastui myös yritysten henkilöstömäärään. Vuodesta 2015 alkanut työttömyyden lasku päättyi, ja vuoden 2019 lopussa työttömiä työnhakijoita oli Keski-Suomessa yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Toimialoista parhaiten pärjäsi rakennusala, joka saavutti vuoden 2019 aikana 3,6 %:n kasvun. Mukavasti kasvoivat myös palveluala, 3,2 %, ja kaupan ala, 2,7 %. Teollisuuden liikevaihdot puolestaan laskivat 1,4 %. Luvut kertovat, että talouskasvu oli täysin kotimarkkinakysynnän varassa.

Lisää tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 2/2020.

Vuonna 2019 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,7 mrd euroa, joka vastasi 4,1 % koko maan viennin arvosta. Viennin arvo laski edellisvuodesta 9 %:lla. Tuonnin arvo oli 968 milj. euroa (+5 %). (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu