Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittivat, että yritysten liikevaihto lähti vuoden 2015 alussa kasvuun, joka voimistui edelleen vuoden 2016 aikana. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko Keski-Suomessa 4,5 %, kun koko maassa päästiin 2,4 % kasvuun. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Keski-Suomi on kirinyt entistä huimempaan kasvuun: liikevaihto + 8,8 % ja vienti huikeat +25 %. Liikevaihdon kasvu ulottuu maakunnan kaikille seuduille ja kaikille päätoimialoille, ja myös työttömyys on kääntynyt jyrkkään laskuun. Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvalualojen vetämänä, vientiteollisuuden päästessä vauhtiin myöhemmin. Teollisuuden liikevaihdot kasvoivat Keski-Suomessa 12,9 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuuden ja viennin elpyminen vahvistaa myönteisiä talousnäkymiä ja odotettavissa on vahvan kasvun vuosi. Tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 3/2017.

Vuonna 2016 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,2 mrd euroa (4,2 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 757 milj. euroa. Teollisuuden osuus tavaraviennistä oli noin 74 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu