Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun, joka on jatkunut edelleen vahvana. Vuonna 2017 yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0 %, Jyväskylän seudulla 6,0 % ja koko maassa 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu ulottuu maakunnan kaikille seuduille ja kaikille päätoimialoille, ja myös työttömyys on laskenut jyrkästi talouskasvun myötä. Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvelualojen vetämänä, vientiteollisuuden päästessä vauhtiin myöhemmin. Kasvun kärjessä vuonna 2017 oli KIBS alat eli osaamisintensiiviset toimialat, joilla liikevaihto kasvoi 12,2 % ja henkilöstömäärä 10,0 %. Viennissä suunta on vahvasti ylöspäin, kasvua 17,0 %. Teknologiateollisuuden lisäksi myös metsäteollisuuden vienti kasvoi vahvasti. Viennin määrä oli noin 3,2 mrd euroa. Äänekosken biotuotehtaalla on merkittävä rooli vientilukujen kasvussa. Talouskasvun odotetaan edelleen jatkuvan vahvana vuonna 2018. Tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 2/2018.

Vuonna 2017 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,36 mrd euroa (4,0 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 852 milj. euroa. Tavaraviennin arvo kasvoi 9,5 % edellisvuodesta. Teollisuuden osuus Keski-Suomen tavaraviennistä oli 72 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu