Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun. Kasvu tasaantui vuoden 2019 alkupuolella, mutta näyttää jälleen piristyneen vuoden loppua kohden mentäessä. Yritysten liikevaihdot kasvoivat tammi-syyskuussa 2019 2,0 %, kun koko maassa kasvua oli 3,4 %. Kasvun vauhti kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin kasvua oli Keski-Suomessa 3,2 % ja koko maassa 3,9 %. Yritysten henkilöstömäärän kasvu on tasaantumassa.

Toimialoista kasvun kärjessä tammi-syyskuussa olivat KIBS-alat eli asiantuntijapalvelut (liikevaihdon kasvu 4,5 %), tukku- ja vähittäiskauppa (3,6 %) sekä palvelut (3,4 %). Keski-Suomen kasvu oli pitkälti kotimarkkinakysynnän varassa. Rakentamisen pitkään jatkunut kasvu laimeni 3 %:n tuntumaan. Vienti notkahti, mutta kääntyi nousuun vuoden kolmannella neljänneksellä teknologiateollisuuden vetämänä.

Lisää tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 1/2020.

Vuonna 2018 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,7 mrd euroa, joka vastasi 4,2 % koko maan viennin arvosta. Viennin arvo kasvoi edellisvuodesta 12 %:lla. Tuonnin arvo oli 953 milj. euroa. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu