Suhdanteet ja vienti

Elinkeinoelämän tiedot Keski-Suomesta osoittavat, että yritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähti vuonna 2015 kasvuun, joka on jatkunut vahvana. Tuoreimpien tietojen mukaan kasvu kiihtyi edelleen alkuvuonna 2018. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa Keski-Suomessa 7,5 % ja koko maassa 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Äänekosken seudulla liikevaihdot kasvoivat biotuotetehtaan vahvassa vedossa peräti 16,5 %. Myös Jämsän seudulla oli vahvaa teollisuusvetoista kasvua, 7,8 %. Jyväskylän seudun kasvu oli 7,3 %, ja muilla seuduilla jäätiin alle maan keskiarvon.

Kasvu käynnistyi rakentamisen ja palvelualojen vetämänä teollisuuden vauhdittuessa myöhemmin. Kasvun kärjessä alkuvuonna 2018 oli teollisuus, jossa liikevaihto kasvoi 12,1 % ja henkilöstömäärä 5,7 %. Keski-Suomen vienti kasvoi edelleen vahvasti 11,7 %, ylittäen selvästi koko maan 9,2 % viennin kasvun. Lisää tietoa eri toimialojen ja seutukuntien kehityksestä löytyy Keski-Suomen Aikajanasta 3/2018.

Vuonna 2017 Keski-Suomen tavaraviennin arvo oli 2,36 mrd euroa (4,0 % koko maan viennin arvosta) ja tuonnin arvo 852 milj. euroa. Tavaraviennin arvo kasvoi 9,5 % edellisvuodesta. Teollisuuden osuus Keski-Suomen tavaraviennistä oli 72 % ja tuonnista 53 %. (Lähde: Tulli)

Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu