Kasvuyritykset

Keski-Suomessa kasvuyritysten osuus vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä vuonna 2015 oli 5,6 % (41 yritystä), mikä jää hieman koko maan tasosta. Koko yrityskannasta kasvuyritysten osuus oli 0,33 %. Koko maan kasvuyrityksistä 4 % toimii Keski-Suomessa (Uudellamaalla 48 %).

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu

Kasvuyrityksen määritelmä: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkilöä ja seuraavana kolmena vuonna (yllä olevassa kuviossa tarkastelukausi v. 2012-2015) työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.