Kasvuyritykset

Keski-Suomessa kasvuyritysten osuus vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä vuonna 2017 oli 4,1 % (31 yritystä), mikä jää hieman koko maan tasosta. Koko maan kasvuyrityksistä 3,1 % toimi Keski-Suomessa (Uudellamaalla 45 %). Edelliseen tarkastelukauteen verrattuna kasvuyritysten määrä pysyi Keski-Suomessa ennallaan, mutta kasvoi koko maassa.

Kasvuyritys on määritelty seuraavasti: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkilöä ja seuraavana kolmena vuonna (alla olevassa kuviossa tarkastelukausi v. 2014-2017) työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu