Arvonlisäys

Globaali taantuma aiheutti myös Keski-Suomessa aluetalouden notkahduksen vuonna 2009. Koko maan kehityksestä poiketen Keski-Suomen arvonlisäys kääntyi nousuun vasta vuonna 2011. Vuonna 2015 alueellinen arvonlisäys kasvoi käyvin hinnoin mitattuna koko maassa ja lähes kaikissa maakunnissa. Keski-Suomessa kasvu oli Kymenlaakson jälkeen toiseksi vahvinta ja perustui sekä jalostus- että palvelutoimialoihin. Arvonlisäys Keski-Suomessa oli noin 7,5 mrd euroa, mikä kattaa 4,1 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 27 100 euroa ja koko maassa 32 900 euroa. Keski-Suomen aluetaloudelta odotetaan hyviä kasvulukuja myös vuodelle 2016.

arvonlisays-2000-2015

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2015 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Pitkään kestänyt maailmanlaajuinen taloustaantuma samanaikaisesti teollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen kanssa on heikentänyt aluetalouden kehitystä kaikissa Keski-Suomen seutukunnissa. Suurimmat heilahdukset on koettu teollisuusseuduilla Jämsässä ja Äänekoskella. Elinkeinorakenteeltaan monipuolisemmalla Keuruun seudulla ja alkutuotantovaltaisemmilla seuduilla Joutsassa ja Saarijärvi-Viitasaarella kehitys on ollut tasaisempaa. Arvonlisäyksellä mitaten teollisuuseutujen ero muuhun maakuntaan on kaventunut. Vuonna 2014 arvonlisäys asukasta kohden oli Jyväskylän seudulla lähes samalla tasolla kuin Jämsässä ja Äänekoskella. Tämä kertoo osaltaan maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistumisesta ja palveluvaltaistumisesta.

arvonlisays-2005-14_sk

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.