Arvonlisäys

Keski-Suomen arvonlisäys on ollut reippaassa kasvussa vuodesta 2014. Vuonna 2018 Keski-Suomessa arvonlisäyksen käypähintainen kasvu oli +6,7 % edellisvuodesta, mikä oli maakuntien selvästi vahvinta. Koko maassa kasvu oli +3,7 %. Arvonlisäys Keski-Suomessa oli noin 8,7 mrd euroa, mikä kattaa 4,3 % koko maan arvonlisästä. Asukasta kohden arvonlisää kertyi Keski-Suomessa noin 31 400 euroa ja koko maassa 36 700 euroa (Manner-Suomen maakunnissa pl. Uusimaa noin 32 000 euroa). Vuodelle 2019 Keski-Suomen aluetaloudelta odotetaan tasaantuvaa kehitystä.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (vuoden 2018 tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat myöhemmin)

Keski-Suomen elinkeinorakenne on monipuolistunut ja palveluvaltaistunut, mutta teollisuus on edelleen vahva arvonluoja maakunnassa. Seutujen väliset erot arvonlisäyksessä ovat huomattavia vaihdellen Saarijärvi-Viitasaaren seudun 23 000 eurosta asukasta kohden Äänekosken seudun 34 700 euroon. Äänekosken biotuotetehdas käynnistyi elokuussa 2017.

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.