Luovan talouden kehittäjäryhmä

Luovan talouden kehittäjäryhmän yhtenä tärkeänä tehtävänä on luovan talouden ennakointi. Tavoitteena on jatkojalostaa ja täydentää aiemmissa luovan alan hankkeissa käynnistettyjä tilastoanalyyseja luovan talouden kansainvälisestä kehittymisestä sekä tuottaa alan kehittämisraportteja maakunnan toimijoiden käyttöön luovan talouden valtakunnallisista ja kansainvälisistä suuntauksista.

Tiekartta keskisuomalaiseen luovan talouteen 2013+ kuvaa yhteistä kehittämistahtoa, tunnistaa luovan talouden toimijat Keski-Suomessa ja hahmottaa kunkin toimijan tehtäväkenttää luovan talouden kokonaisuudessa. Tiekartasta siis selviää mitä luova talous tarkoittaa, mitä tahoja se Keski-Suomessa koskettaa sekä mitä luovan talouden kehittämiseksi tulisi tehdä, kenen ja miten se tulisi tehdä.

Luovan talouden tiekartta

Infografiikka näyttää mitä ovat luovat alat, millaisia ja kuinka paljon luovan alan yrityksiä Keski-Suomessa on, ja missä ne sijaitsevat.

Luova talous Keski-Suomessa

Kehittäjäryhmän jäsenet:

Keski-Suomen ELY-keskus: Lea Goyal ja Saila Pulkkinen
Jyväskylän yliopisto: Anita Kangas, Antti Hautamäki ja Kaisa Oksanen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Hannu Ikonen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä : Terttu Kiviranta
HUMAK, Jyväskylän kampus: Jari Hoffrén
Jyväskylän kaupunki :  Pirkko Korhonen, Mari Aholainen
Jykes Oy: Heidi Länsisalmi/Ilona Ukkonen
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Seija Saarelainen
Keski-Suomen Yrittäjät ry: Esa J. Järvinen
Wiitaunioni: Jorma Rihto
Viisari ry: Arja-Leena Peiponen
Taito Keski-Suomi ry: Hannele Heikkinen
Keski-Suomen taidetoimikunta: Ilkka Kuukka
Keski-Suomen liitto: Hannu Korhonen, Leena Pajala, Pirjo Peräaho, Veli-Pekka Päivänen, Anu Tokila, Hilkka Laine

Lisätietoja:
Raija Partanen, Keski-Suomen liitto
p. 040 595 0139
raija.partanen[at]keskisuomi.fi