Alueellinen ennakointi maakunnissa – EMMA

Vuoden 2013 aikana toteutettiin alueelliseen ennakointiin pureutuva kuuden maakunnan yhteinen ennakointihanke EMMA. Hankkeen yksi keskeinen tavoite oli kartoittaa mukana olevien maakuntien alueellisen ennakoinnin nykykäytänteitä. Erityisesti painotettiin ennakoinnin prosessia ja vaikuttavuutta. Selvityksen tavoitteena oli paitsi tiedon lisääminen myös muiden maakuntien toimivista käytänteistä oppiminen. EMMA-hankkeessa mukana olivat Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta.

EMMA Alueellisen ennakoinnin kehittäminen -sivusto on tarkoitettu kaikille ennakoinnin ja ennakoinnin kehittämisen parissa toimiville. Sivusto tarjoaa perustietoa alueiden ja organisaatioiden ennakointiprosessin kehittämiseen. Sivustolta löytyy myös hankkeessa kehitetty ReFo-arviointityökalu, jota voi hyödyntää itsearviointina alueen ennakointityön kehittämisessä tai esimerkiksi vertaisoppimisessa toisten alueiden kanssa. ReFo-työkalua voi soveltaa myös oman organisaatiotason ennakointityön kehittämisen välineenä.

Hankkeen loppuraportti: Alueellinen ennakointi maakunnissa