Ennakointiprosessi

Keski-Suomen yhteinen tulevaisuustyö on jatkuvaa, prosessimaista toimintaa, jonka ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaavat alueellisissa organisaatioissa olevat tulevaisuustyön vastuuhenkilöt. Eri tahojen antamat ennakointilupaukset ja ennakoinnin vuosikello jäsentävät alueen yhteistä tulevaisuustyötä.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät tulevaisuusfoorumit ovat tärkeä osa yhteistä tulevaisuustyötä. Ne tarjoavat paikan keskustella ja tulkita yhdessä maakunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä ilmiöitä, kannanottoja, barometrejä ja tutkimustuloksia. Neljä kertaa vuodessa julkaistava Tulevaisuuden uutiskirje nostaa esiin globaaleja ilmiöitä ja heikkoja signaaleja sekä kertoo millaisia havaintoja tulevaisuusryhmä on tehnyt maakunnan suunnasta. Uutiskirjeiden tulevaisuuspohdintoihin haastetaan eri alojen asiantuntijoita ja maakunnan vaikuttajia.

Tulevaisuustyön vuosikello 2017

vuosikello2017

Alueellisessa ennakointiprosessissa mukana olevat organisaatiot ovat antaneet kukin oman ennakointilupauksensa, joka kertoo, millä tavalla organisaatiossa tehdään ennakointia,  mitä se tuottaa yhteiseen prosessiin ja kuinka se osallistuu alueelliseen ennakointiyhteistyöhön. Yhteensä 12 tahoa on antanut ennakointilupauksen, joihin voi tutustua Keski-Suomi ennakoi – Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia – julkaisusta.